ABN Amro: Euro-dollarkoers zal in 2023 stijgen

Wij hebben onze verwachtingen voor de beleidsrente van de ECB opwaarts bijgesteld. De eerste renteverhoging zal in juli plaatsvinden. We hebben ook

Tegen de achtergrond van aanhoudend hoge inflatie, heeft de ECB na afloop van de beleidsvergadering van juni aangekondigd dat het opkoopprogramma APP vanaf 1 juli beëindigd wordt. Daarnaast is de centrale bank voornemens om tijdens de beleidsvergadering van juli de rentetarieven met 25 basispunten (bp) te verhogen. Tenslotte werd gesuggereerd dat de rentetarieven in september met 50bp verhoogd zullen worden, tenzij de inflatievooruitzichten in de tussentijd verbeteren (dat wil zeggen dat de inflatie afneemt). Voor de periode na september verwacht de ECB dat ‘een geleidelijk maar duurzaam traject van verdere rentestijgingen passend zal zijn’. Het tempo waarin de rente wordt aangepast zal ‘afhangen van de binnenkomende gegevens en de beoordeling van de inflatie op middellange termijn’. Wij hebben onze ramingen voor de rentetarieven van de ECB opwaarts bijgesteld. Hierbij speelt ook een rol dat de Amerikaanse centrale bank (de Fed) de rente een stuk agressiever zal gaan verhogen dan we eerder dachten. Dit zou de euro onder neerwaartse druk zetten ten opzichte van de dollar en via hogere invoerprijzen de inflatie nog verder aanwakkeren. We verwachten nu renteverhogingen van 25bp in juli en 50bp in september. Vervolgens zal de ECB terugkeren naar een meer geleidelijk pad van verhogingen met 25bp per beleidsvergadering tot begin volgend jaar. De depositorente zal dan uiteindelijk 1.00% bedragen (is nu -0.5%). Daarna verwachten we geen rentestappen meer. Immers, de economische groei zal in de loop van dit jaar fors afzwakken en de inflatievooruitzichten zullen ook dalen. Hierbij moeten we wel aantekenen dat de oorlog in Ukraine en de risico’s rondom de Russische gasleveranties aan Europa alle ramingen op dit moment met extra onzekerheid omgeven.

Lange rente verder gestegen

De lange rente is in juni per saldo gestegen. We denken dat de rente de komende maanden verder zal oplopen. In de laatste maanden van dit jaar en in 2023 wordt evenwel weer een daling verwacht. De economie zal dan fors zijn afgekoeld, de inflatievooruitzichten zullen lager zijn en de Fed gaat waarschijnlijk in de tweede helft van 2023 de rente verlagen.

ABN Amro: Euro-dollarkoers zal in 2023 stijgen

De euro-dollarkoers zal in 2023 stijgen

De euro-dollarkoers is in juni gedaald. Hierbij speelde het verschil in het centrale bank beleid in de VS en de eurozone een belangrijke rol. De Fed heeft de rente inmiddels al met 150bp verhoogd en de eerste stap van de ECB moet nog komen. We verwachten gedurende de rest van dit jaar een lichte verdere daling. In 2023 zal de euro echter stijgen ten opzichte van de dollar, vooral omdat de Amerikaanse centrale bank in de loop van dat jaar de rente waarschijnlijk alweer gaat verlagen.

Lees hier het hele artikel

  Categories:
juli 03 14:00 2022 Print dit artikel

Toon meer artikelen

Over de auteur

Cashcow

Cashcow is het multimediale platform voor particuliere beleggers in Nederland. Het platform geeft inzicht in onder andere beleggingsfondsen, vermogensbeheer, vastgoed(fondsen), online beleggen, fiscale beleggingsmogelijkheden en andere alternatieve beleggingsvormen. Bovenmatige interesse is er voor nieuwe investeringsmogelijkheden.

Toon meer artikelen