AFM: 8% aandelenfondsen is indexhugger

Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na onderzoek hiernaar.

Een beleggingsfonds is een indexhugger (indexknuffelaar) als het te dicht bij de benchmark blijft. De potentie om op lange termijn toegevoegde waarde te bieden is dan te klein om de hogere kosten van een actief beheerd fonds ten opzichte van een indexfonds of ETF te verantwoorden.

Klantbelang niet centraal

De AFM vindt daarom dat fondsen die zich kwalificeren als indexhugger het klantbelang onvoldoende centraal stellen.

Eerder dit jaar riep de European Securities and Markets Authority (ESMA) nationale toezichthouders op om stappen te ondernemen tegen indexhuggers. 

Uit het onderzoek van de AFM blijkt dat 7 van de 85 onderzochte Nederlandse fondsen in potentie een indexhugger zijn. Deze fondsen hadden in 2014 bijna een half miljard euro vermogen onder beheer dat afkomstig was van particuliere beleggers. Dit is 2 procent van het totale vermogen van de onderzochte fondsen. 

De lopende kosten van deze fondsen variëren grofweg van 0,5 tot 1 procent. Het betreft met name fondsen die in een geografische deelmarkt of bepaalde sector beleggen. Het gaat om zowel large cap-fondsen als fondsen die beleggen in een mix van large, mid en small caps.

Verreweg de meeste fondsen die in Nederland aan beleggers worden aangeboden, zijn echter fondsen die buiten Nederland zijn gevestigd. De AFM acht het daarom aannemelijk dat het aantal potentiële indexhuggers waarin Nederlandse retailbeleggers beleggen aanzienlijk groter is. 

Geen bestaansrecht

De AFM wil dat indexhuggers de ‘informatieverstrekking en kosten laten aansluiten bij de mate van actief beheer dan wel actiever gaan beleggen’. De slotsom, zo vermeldt het persbericht, kan ook zijn dat het fonds geen bestaansrecht meer heeft. De toezichthouder heeft de beheerders van de betreffende fondsen hierop aangesproken

Het uiteindelijke doel is om indexhuggers uit te bannen. 

 

Lees hier het hele artikel

  Article "tagged" as:
  Categories:
mei 12 15:23 2016 Print dit artikel