Credit crunch nieuw risico voor de economie

Herfst 2022: somberheid alom, landen die naar verwachting een recessie zullen weten te ontlopen in 2023 waren op de vingers van één hand te tellen. Voorjaar 2023: de somberheid is voor een belangrijk deel weg. Landen die naar verwachting in een recessie raken in 2023 zijn op de vingers van één hand te tellen.

Auteur: Edin Mujagić, hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer

De reden voor dit relatieve optimisme is een mix van gedaalde energieprijzen, het openen van China, opgeloste logistieke knelpunten en een uitzonderlijk milde winter. Ik waak er echter voor die optimistische lijn door te trekken naar de toekomst. Natuurlijk, de volgende winter kan ineens uitzonderlijk streng zijn. Maar dat is niet mijn overweging.

Wat mij zorgen baart is de credit crunch die zich al langzaam aan voltrekt. Een credit crunch is de situatie waarin de banken lening-aanvragen strenger beoordelen en vaker dan voorheen ‘nee’ verkopen. En als ze een kredietaanvraag goedkeuren, dan vragen ze aanmerkelijk meer rente. Een credit crunch in een omgeving waarin de economie afkoelt en de verwachtingen zijn dat de economische activiteit verder zal afnemen, is van alle tijden. Geconfronteerd met het vooruitzicht op een lagere economische groei, zien banken de kans toenemen dat een bedrijf waar ze geld aan lenen, niet in staat zal zijn die lening terug te betalen.

Dat risico zorgt ervoor dat leningen vaker geweigerd worden. Dit jaar komt daar nog eens het effect bij van de recente perikelen bij de Amerikaanse banken. Hoewel het gevreesde domino-effect is uitgebleven, is de hoge onzekerheid achtergebleven. Onzekerheid over hoe gezond de banken nou echt zijn maar óók onzekerheid, vanuit banken bezien, over hoe lang de eigen klanten klanten blijven.

“Wat mij zorgen baart is de credit crunch die zich al langzaam aan voltrekt”

Een van de dingen die de problemen bij een aantal Amerikaanse banken onlangs hebben laten zien, is hoe snel rekeninghouders hun geld kunnen overboeken naar een andere bank of naar geldmarktfondsen bijvoorbeeld. Dat voorval heeft ook laten zien dat daar niet al te veel voor nodig is. Als klanten al een beetje onraad ruiken, kiezen ze snel voor de ‘zekere voor het onzekere’-tactiek. Vandaar dat banken, naast de aloude Pavlov-achtige reactie op kredietafdelingen bij verslechterde economische vooruitzichten, ook om die reden minder snel kredieten verlenen.

Elke euro of dollar in kas, is een extra verzekering dat de eigen klanten geen onraad zullen ruiken. Dan maar even minder met geld strooien, is de gedachte.

Het gebeurt al

Dit is niet iets waar ik voor vrees dat er zal gaan gebeuren, het gebeurt al. In de eurozone vertellen de banken tegen de ECB al enkele maanden lang dat ze strenger kijken tegen kredietaanvragen en als ze eentje goedkeuren, hogere rente in rekening brengen. Zij zeggen óók dat ze de komende tijd eerder nog strenger dan milder zullen worden. Sterker nog, zij doen het ook. Uit de cijfers van de ECB blijkt dat de groei van de kredietverlening in de eurozone duidelijk vertraagt.

In het Beige book in de VS, een belangrijk rapport waarin anekdotisch bewijs te vinden is voor de economische ontwikkelingen in de Amerikaanse regio’s, valt onder meer te lezen dat de kredietmolen minder snel draait en ook dat de vraag naar kredieten afneemt. Dat gebeurt ook in de eurozone en is een direct gevolg van de eerdergenoemde hogere rente die banken vragen als ze geld willen uitlenen.

Credit crunch nieuw risico voor de economieVeelzeggend is dat in het Beige book vooral de regio San Francisco meldt dat de kredietverlening stokt; daar zetelde de SVB bank die onlangs in problemen kwam en omviel. In andere regio’s is dat effect nog niet heel duidelijk te zien, maar de verwachting is dat dat verandert. Normaliter geldt dat als een credit crunch zich aandient, de centrale banken de economie helpen door de rentes te verlagen.

Maar dat zit er voorlopig in ieder geval niet in omdat de inflatie hardnekkig te hoog blijft. Zowel de Fed als de ECB zijn nog niet klaar met het verhogen van de rentes. Ondertussen reageren de financiële markten, enigszins gechargeerd, alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dé reden voor die stemming de overtuiging is dat het een kwestie van tijd is voordat de centrale banken, met de Fed voorop, hun rentes weer gaan kortwieken.

Ik zie de centrale banken op korte termijn stoppen met het verhogen van de rente maar of renteverlagingen in de komende maanden te verwachten zijn, dat vraag ik me ten zeerste af. Daarvoor moet óf de inflatie, onderliggend, rap en fors dalen óf de economie onverwacht snel en hard afkoelen. De kans op het eerste acht ik niet zeer groot. En als het tweede gebeurt, dan kan de markt een tijdlang grotere zorgen aan zijn hoofd hebben dan dat renteverlagingen kunnen mitigeren.

Lees hier het hele artikel

april 25 12:01 2023 Print dit artikel

Toon meer artikelen

Over de auteur

Cashcow

Cashcow is het multimediale platform voor particuliere beleggers in Nederland. Het platform geeft inzicht in onder andere beleggingsfondsen, vermogensbeheer, vastgoed(fondsen), online beleggen, fiscale beleggingsmogelijkheden en andere alternatieve beleggingsvormen. Bovenmatige interesse is er voor nieuwe investeringsmogelijkheden.

Toon meer artikelen