Raming van het spaarrendement tot en met 2020: rode cijfers

Zoals elk kwartaal, heeft de Europese Centrale Bank (ECB) ook aan het einde van de eerste drie maanden van dit jaar zijn voorspellingen over de inflatie en economische groei voor de komende jaren uit de doeken gedaan. Vandaag ging het over de jaren 2018, 2019 en 2020.

Al met al ziet de bank de economie dit jaar iets harder groeien dan eerder werd verwacht. Het verwachte groeitempo in 2019 en 2020 is onveranderd gebleven. De geldontwaarding, of inflatie zo u wilt, pakt volgend jaar marginaal lager uit.

Raming van het spaarrendement tot en met 2020: rode cijfersDat is een stukje goed nieuws voor de spaarder. Immers, zijn rendement is gelijk aan de rente die hij krijgt op zijn spaarcenten verminderd met de inflatie.

Minder inflatie werkt gunstig voor het rendement. Dat gezegd hebbende: 2018, 2019 en 2020 worden ronduit slechte jaren voor iedereen met een spaarrekening.

Zoals gezegd berekent de ECB ramingen voor inflatie en economische groei. Wat de ECB niet raamt, is de spaarrente in de genoemde jaren. Laten we die leemte opvullen en op deze plek regelmatig, lees net zo vaak als de ECB dat doet met groei en inflatie, ramingen voor de spaarrente en het spaarrendement publiceren. Te beginnen met vandaag.

De spaarrente op uw spaarrekening is bijna volledig afhankelijk van de officiële rente van de ECB. Die bedraagt op het moment 0 procent. Zonder uitvoerig in te gaan op waarom uw spaarrente afhankelijk is van dat ECB-tarief: spaargelden zijn een stuk financiering voor elke bank.

Nu elke bank uit de eurozone zo goed als onbeperkt kan lenen bij de ECB tegen de officiële rente – 0 procent dus – is de vraag naar uw spaargeld laag. Vandaar dat sparen in het meest gunstige geval een paar tienden boven de 0 procentgrens oplevert.

De ECB herhaalde vandaag wederom de officiële rente nog heel lang op het huidige niveau te zullen houden. Die rente gaat pas omhoog als de inflatie in het euroland naar 2 procent dreigt te klimmen. Uit de voorspellingen van de ECB zelf blijkt dat dat tot en met 2020 niet zal gebeuren.

Op basis daarvan kunnen we gerust concluderen dat de spaarrente tot en met 2020 zeer waarschijnlijk niet of niet noemenswaardig zal stijgen. Dus onze raming voor de spaarrente voor 2018, 2019 en 2020 is: tussen 0 en circa 0,3 procent.

Om een raming voor het spaarrendement te kunnen geven, hebben we een inflatiepercentage voor die jaren nodig. Zoals eerder genoemd, verkrijgen we dat rendement als we van de spaarrente het inflatiepercentage afhalen.

Laten we aannemen dat de ECB-verwachting voor de geldontwaarding in die jaren uitkomt. Dan rolt daaruit dat het spaarrendement in 2018 én 2019 tussen -1,1 en -1,4 procent zal uitkomen. Als we aannemen dat de ECB de officiële rente eind 2019 met 0,25 procentpunt zal opkrikken en hetzelfde vervolgens in 2020 twee keer herhaalt, dan komt het spaarrendement in dat jaar uit op ongeveer -1,0 procent.

Gelet daarop is het wellicht te overwegen naar alternatieven voor sparen uit te kijken. Een goede eerste voorzichtige stap is wellicht beleggen in obligaties. Die zijn namelijk veiliger dan aandelen maar zijn nog steeds beleggingen.

 

 

Lees hier het hele artikel

maart 13 11:54 2018 Print dit artikel

Toon meer artikelen

Over de auteur

Cashcow

Cashcow is het multimediale platform voor particuliere beleggers in Nederland. Het platform geeft inzicht in onder andere beleggingsfondsen, vermogensbeheer, vastgoed(fondsen), online beleggen, fiscale beleggingsmogelijkheden en andere alternatieve beleggingsvormen. Bovenmatige interesse is er voor nieuwe investeringsmogelijkheden.

Toon meer artikelen