VEOLIA lijkt inflatie- en recessiebestendig

Water wordt een steeds schaarsere hulpbron. Denk aan toenemende bevolkingsaantallen, klimaatverandering, uitdroging en milieuvervuiling, maar ook aan onze water intensieve levensstandaard. Zo zijn bijvoorbeeld voor de landbouw, de koeling van datacenters en de halfgeleiderindustrie grote hoeveelheden water nodig.

Auteur: Martine Hafkamp, algemeen directeur Fintessa Vermogensbeheer

Terwijl het waterverbruik per hoofd van de bevolking in geïndustrialiseerde landen blijft stijgen, hebben ongeveer 2,2 miljard mensen wereldwijd geen toegang tot schoon drinkwater. Volgens de laatste prognoses zou dit aantal tegen 2050 verdubbeld kunnen zijn. Om deze trend effectief te keren zou volgens de Verenigde Naties tegen 2030 jaarlijks 114 miljard dollar moeten worden geïnvesteerd in waterinfrastructuur. Beheerders van nationale watersystemen zullen de komende jaren aan de slag moeten.

Hoe zit de waterindustrie in elkaar? Vroeger was water altijd in het bezit van de staat, maar tegenwoordig verschilt dat per land. Sommige landen hebben de waterindustrie juist geheel of gedeeltelijk geprivatiseerd. In Europa is water over het algemeen een overheidstaak. In de Verenigde Staten en Groot Brittannië is de waterindustrie geprivatiseerd. In de Verenigde Staten worden meer dan 73 miljoen Amerikanen door private ondernemingen van schoon drinkwater voorzien. Particuliere waterbedrijven investeren jaarlijks miljarden dollars om watersystemen te verbeteren, onderzoek te doen en nieuwe technologieën te ontwikkelen.

Privatisering

Privatisering van de waterindustrie heeft niet alleen veel winstgevende bedrijven voortgebracht, maar ook voor grotere investeringen en een snellere ontwikkeling gezorgd. Wel wordt de watersector uiteraard goed in de gaten gehouden door een toezichthouder. De overheid stelt hoge eisen aan de kwaliteit, maar stelt tevens een maximum vast voor de hoeveelheid inkomsten die wordt verdiend met de verkoop van water. Veel van deze bedrijven zijn feitelijk deels gereguleerd. Grote Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven in water (American Water Works, Xylem) zijn relatief aan de dure kant. In Europa zijn er echter interessante alternatieven te vinden.

Veolia Environment is een Frans conglomeraat en internationaal actief in drinkwater, afvalverwerking en energie. In 2022 behaalde het concern een omzet van 41,8 miljard euro. Ruim 41 procent hiervan werd gerealiseerd door de waterdivisie. Afvalverwerking is goed voor 35 procent van de omzet en energie voor de resterende 24 procent. Van deze omzet is 30 procent afkomstig uit Frankrijk, 30 procent uit de rest van Europa en de overige 40 procent uit de rest van de wereld.

Na de overname van aartsrivaal Suez is Veolia één van ’s werelds grootste spelers op het gebied van water. In 2020 kreeg Veolia een belang van 29,9 procent van de aandelen Suez in handen. Het betrof de overname van het aandelenpakket van het Franse nutsbedrijf Engie. Begin 2022 is de volledige overname van Suez afgerond. Het was het slotakkoord van een maandenlange, felle overnamestrijd. Sinds vorig jaar heeft Veolia ook een nieuwe CEO, Estelle Brachlianoff. Een deel van de activiteiten van Suez is afgesplitst. Om tegemoet te komen aan de zorgen van de toezichthouder heeft Veolia eveneens de Engelse afvalactiviteiten van Suez inmiddels verkocht aan Macquarie Group.

Waterbusiness

VEOLIA lijkt inflatie- en recessiebestendigDe waterbusiness lijkt van alle segmenten het meest op een nutsbedrijf. Water is minder cyclisch dan de andere twee segmenten, maar groeit ook minder hard. Het is stabiel en recessiebestendig. Wereldwijd beheert Veolia meer dan 3.000 waterzuiveringsinstallaties en voorziet het 79 miljoen mensen van drinkwater. In Nederland heeft Veolia, samen met Evides en de Rabobank, de kerntaak van de waterzuivering van de waterschappen overgenomen. De waterbusiness van Veolia is goed voor een omzet van 17,2 miljard euro per jaar.

Naast waterzuivering is afvalverwerking de tweede grote pijler onder Veolia. Deze business is goed voor een omzet van 14,6 miljard euro. Veolia is sterk in recycling. Dit onderdeel groeit sneller dan de waterbusiness. De behandeling van gevaarlijke afvalstoffen is booming business, zeker in een wereld die steeds meer georiënteerd is op een schoner en leefbaarder milieu. Deze business is iets meer cyclisch in vergelijking met de waterbusiness, maar kent wel een snellere groei.

Tenslotte is Veolia actief in energie. Veolia verbindt elektriciteitscentrales en helpt bedrijven en gebouwen energie-efficiënter te worden. Daarnaast voorziet het vele gemeenten van verwarming. Dit segment is sterk gereguleerd. Het betekent dat Veolia de gestegen kosten kan doorberekenen aan de klant. Het was de snelst groeiende onderdeel van Veolia het afgelopen jaar. Energie is goed voor een omzet van 10 miljard euro.

Over het afgelopen jaar 2022 realiseerde Veolia een omzetgroei van 14,1 procent. De omzet kwam daarmee uit op 41,8 miljard euro. De nettowinst steeg met 30 procent naar 1,2 miljard euro. Door de overname van Suez gaat een vergelijking met 2021 mank. Het management gaf echter wel een optimistische outlook af. Men verwacht een groei van het bedrijfsresultaat van 5 tot 7 procent. Dat is inclusief efficiëntie- en synergiewinst na de recente overname.

Veolia is actief in voor de samenleving essentiële diensten als water, afvalverwerking en energie. Veolia moet in staat geacht worden in zowel goede als mindere tijden overeind te blijven. Het grootste deel van de omzet is inflatie-geïndexeerd. Daarnaast is het bedrijf redelijk recessie-bestendig. Veolia heeft een solide groeipotentieel. De volatiliteit van de onderliggende business is beperkt

Veolia heeft een koerswinstverhouding van 15 gebaseerd op de verwachte winst over 2023. Het dividendrendement bedraagt 3,81 procent. De koerswinstverhouding was de afgelopen 20 jaar vaak hoger, boven de 20. Het aandeel lijkt, zeker gezien de sterke resultaten, niet duur. De balans is na de overname van Suez niet geheel zonder leverage. De verhouding nettoschuld/ebitda bedraagt nu 3. Veolia is met de desinvesteringen na de overname van Suez en de efficiëntieslag van de laatste jaren inmiddels weer bezig deze verhouding te verbeteren. Plak: Het aandeel lijkt geschikt voor defensieve beleggers op zoek naar een aantrekkelijk dividend.

Auteur heeft privé geen positie, cliënten van Fintessa hebben het aandeel Veolia in portefeuille.

 

Lees hier het hele artikel

april 24 06:00 2023 Print dit artikel

Toon meer artikelen

Over de auteur

Cashcow

Cashcow is het multimediale platform voor particuliere beleggers in Nederland. Het platform geeft inzicht in onder andere beleggingsfondsen, vermogensbeheer, vastgoed(fondsen), online beleggen, fiscale beleggingsmogelijkheden en andere alternatieve beleggingsvormen. Bovenmatige interesse is er voor nieuwe investeringsmogelijkheden.

Toon meer artikelen