Wordt het beleggingsjaar 2018 een voortzetting van 2017?

2018 belooft een sterk beursjaar te worden als we kijken naar macro-economische en fundamentele ontwikkelingen. Het momentum op de aandelenbeurzen is daarbij ook sterk opwaarts gericht. Deze kracht wordt veroorzaakt door de aanhoudende monetaire stimulering vanuit de Europese Centrale Bank (ECB). Het afgelopen jaar is er voor 780 miljard euro aan nieuw geld uitgegeven, in 2018 komt hier nog 270 miljard euro bij. Deze stortvloed aan liquiditeiten stuwt beurzen voorlopig verder omhoog.

In eerder econometrisch onderzoek van OHV hebben we aangetoond dat voor iedere 50 miljard euro nieuw geld in de economie de beurs met ongeveer 2% kan stijgen. Aangezien het gemiddeld ruim 1 jaar duurt voordat het nieuwe geld haar weg vindt in onze economie, kunnen we nog flink wat vuurwerk op de beurzen verwachten in 2018. Vanuit een monetair oogpunt achten we een stijging van de huidige niveaus van 10 tot 20% zeer aannemelijk.

2018 zal in het teken staan van een verdere rotatie uit staatsobligaties naar aandelenbeleggingen. De Nederlandse belegger wordt getrakteerd op een sterke AEX-index. De opmars wordt gevoed door particuliere beleggers die hun heil zoeken op de beurs nu de spaarrente voor het zoveelste jaar teleurstellend weinig oplevert.

De Europese Centrale Bank heeft daarnaast aangegeven, dat de spaarrente tot ver in 2019 zeer laag zal blijven. We denken dat deze zogenaamde retail rally wel de eindfase kan gaan aanduiden van de opwaartse beweging die in 2009 is gestart. Het bijzondere van een eindfase is, dat deze vaak amper terugvallen kent en sterk opwaarts is gericht. De AEX-index die in 2018 de 650 tot 700 punten grens gaat opzoeken achten we als kansrijk.

Wordt het beleggingsjaar 2018 een voortzetting van 2017?

Ook verwachten we verder stijgende lange rentes. In 2018 moet er voor ongeveer 1000 miljard euro worden geherfinancierd door Europese overheden. Dit geld werd in 2008 opgehaald bij beleggers om de kredietcrisis te bezweren. Komend jaar moeten deze gelden echter worden geherfinancierd. De ECB als trouwe koper heeft daarbij haar opkoopprogramma teruggeschroefd naar 30 miljard euro per maand tot en met september 2018. Deze zal dus slechts zo’n 200 miljard euro aan staatsobligaties gaan opkopen.

Wie moet dan de overige 800 miljard euro gaan kopen? Lastige kwestie als u het ons vraagt. Het gaat om negatief renderende staatsobligaties in een aantrekkende economie met oplopende inflatie. Dit zullen dan voornamelijk institutionele beleggers zijn die dit moeten doen vanuit regelgeving. We kennen geen particuliere beleggers, die een tienjaars Nederlandse staatslening gaan kopen op 0,50% terwijl de inflatie 1,5% bedraagt.

Het wordt dan ook goed opletten bij de veilingen van deze staatsobligaties in 2018. Bij tegenvallende animo zullen rentes gaan oplopen. Dit is weer gunstig voor banken en verzekeraars. Deze sectoren kunnen verder profiteren van het economisch herstel en zorgt voor een sterk presterende aandelenmarkt gedurende de loop van het jaar. Ook een verder oplopende olieprijs zorgt voor vraag naar olie gerelateerde aandelen en wakkert inflatie verder aan. Het wordt een jaar van stijgende aandelenmarkten en stijgende lange rentes.

Lees hier het hele artikel

januari 04 16:31 2018 Print dit artikel

Toon meer artikelen

Over de auteur

Cashcow

Cashcow is het multimediale platform voor particuliere beleggers in Nederland. Het platform geeft inzicht in onder andere beleggingsfondsen, vermogensbeheer, vastgoed(fondsen), online beleggen, fiscale beleggingsmogelijkheden en andere alternatieve beleggingsvormen. Bovenmatige interesse is er voor nieuwe investeringsmogelijkheden.

Toon meer artikelen