DNB opent kliklijn voor professionals

In een toelichting schrijft DNB dat ‘professionals in de financiële sector, zoals werknemers, maar ook adviseurs en juridisch dienstverleners in aanraking kunnen komen met vormen van ernstige overtreding van wet- en regelgeving bij een financiële instelling. Denk aan fraude, corruptie, belangenverstrengeling, witwassen en terrorismefinanciering’.

Het loket staat open voor mensen voor wie het rechtstreeks melden van dergelijke misstanden bij de betreffende instelling niet goed mogelijk is, bijvoorbeeld omdat een instelling geen klokkenluidersregeling heeft, de melder gegrond vreest voor onevenredig zware persoonlijke gevolgen, of als een rechtstreekse melding bij de instelling onvoldoende opvolging krijgt. 

Het nieuwe Meldpunt en de aanpak van financieel-economische criminaliteit is onderdeel van het integriteitstoezicht van DNB dat zich richt op een schone en integere financiële sector. Dit integriteittoezicht zoomt naast bovengenoemde zaken ook in op het voorkomen van: handel met voorwetenschap, niet naleven van sancties en ander crimineel gedrag zoals verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte. 

Door de jaren heen komen steeds nieuwe verschijningsvormen van financieel-economische aan de oppervlakte. Denk aan de manipulatie van financiële benchmarks als Libor, cybercrime, en vastgoedfraude.  

Het nieuwe meldpunt moet het makkelijker maken om vanuit de sector mogelijke problemen bij DNB aan te kaarten. 

Lees hier het hele artikel

  Categories:
februari 12 10:34 2016 Print dit artikel

Toon meer artikelen

Over de auteur

Fondsnieuws

Fondsnieuws is het grootste online platform voor beleggingsprofessionals in Nederland.

Toon meer artikelen