John Greenwood zegt dat groeipaden uiteen blijven lopen

De strategieën van kwantitatieve versoepeling van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of Japan (BoJ) slagen er nog altijd niet in om de heropleving extra vleugels te geven, beweert John Greenwood, hoofdeconoom van Invesco. Hij doet dat in zijn jaarlijkse Economische Vooruitzichten voor 2017.

John Greenwood zegt dat groeipaden uiteen blijven lopenDit jaar zal men met enkele nieuwe variabelen moeten rekening houden waaronder budgettaire stimulansen in de Verenigde Staten, aangedreven door president Donald Trump en een grotere politieke onzekerheid in Europa.

In 2017 vinden er immers verschillende zeer belangrijke verkiezingen plaats en zal naar alle waarschijnlijkheid de onderhandelingen rond Brexit worden opgestart. Wat de opkomende markten betreft is de grote vraag of China erin zal slagen om de recente kredietexplosie een halt toe te roepen.

Onder impuls van Donald Trump zou de bbp-groei in de VS moeten versnellen, maar de hoofdeconoom van Invesco voorziet voor 2017 een beperkte hausse tot 2,4% en voor 2018 tot 2,6%, dan een groei van 3,5 à 4,0% die tijdens de verkiezingscampagne naar voor werd geschoven.

Trump heeft mooie erfenis

“Het grootste deel van de groeitoename in 2017 zal niet van fiscale stimulus, belastingverlagingen of investeringen in infrastructuur komen maar van de verdere versnelling van de conjuncturele opleving die Mister Trump tot zijn grote geluk zal erven”, onderstreept Greenwood. Hij verwacht dat de Amerikaanse Federal Reserve in 2017 twee tot drie keer zijn leidende rente zal verhogen zodat deze tegen eind 2017 in de vork 1,00 tot 1,25% zal noteren.

Volgens de hoofdeconoom blijft de belangrijkste vraag of de banken er zullen in slagen om de groeivoet van de geldhoeveelheid en van kredietverlening, die vandaag tussen 6 à 8% schommelt, te handhaven. Als dit groeiritme kan worden aangehouden dan rekent Greenwood erop dat de Amerikaanse economie geen impact zal voelen van de normalisering van de rente en nog enkele jaren zal blijven groeien totdat de conjuncturele cyclus zijn toppunt bereikt.

In tegenstelling tot de Fed zijn de ECB en de BoJ er niet in geslaagd om te zorgen voor een monetaire expansie die de economie goed zou kunnen gebruiken om zich te ontwikkelen. Gezien de regels van de Europese Commissie geen begrotingsexpansie ondersteund door een toename van de geldhoeveelheid toestaan, voorziet de econoom dat de reële groei van het bbp voor de eurozone in 2017 zal vertragen tot ongeveer 1,2%, terwijl de inflatie flink onder de doelstelling van “dichtbij maar onder de 2%” zal uitkomen.

Hij is van mening dat de economische groei in Japan rond de 1% zal blijven door de aanhoudende deflatierisico’s. Reden: de doelen van het structurele hervormingsprogramma en de budgettaire expansie in het kader van Abenomics zijn niet behaald.

Verstoringen in Europa

Terwijl centrumrechtse of -linkse regeringen in Nederland, Frankrijk en Duitsland in 2017 tegen verkiezingen aankijken, houdt Greenwood rekening met een aanzienlijk risico op een verstoring van het politieke evenwicht binnen de eurozone. “Op een bepaald moment zouden ontevreden kiezers de machthebbende elite kunnen wegvagen en een existentiële bedreiging kunnen vormen voor de gevestigde orde. Dat wil zeggenop nationaal en op Europees niveau, en dan vooral op het vlak van de Europese Unie en zelfs van de eurozone”, tekent hij op.

In het Verenigd Koninkrijk verwacht Greenwood dat de neveneffecten van Brexit, onder meer de daling van directe buitenlandse investeringen, op de groei zullen blijven wegen. Tegelijkertijd bestaat het risico dat de politiek van de Bank of England (BoE) om kredietgroei te stimuleren, die het in augustus 2016 lanceerde, binnenlands gecreëerde inflatie zal toevoegen aan de geïmporteerde inflatie (die er is gekomen door de zwakte van het pond).

De hoofdeconoom tipt voor 2017 op een reële Britse bbp-groei van 1,5% en een “graduele hausse” van de inflatie tot zo’n 3%. Hij voorziet tijdens de Brexit-onderhandelingen aanzienlijke volatiliteit in het pond en de Britse markten.

De opkomende landen

Binnen de opkomende economieën houdt hij rekening met een divergentie tussen grondstoffenproducenten en fabrikanten van consumentengoederen, waarbij de eerstgenoemde groep kampt met zwakke handelsvoorwaarden en de tweede groep nog steeds wacht op een sterk economisch herstel in de ontwikkelde economieën, die belangrijke kopers zijn van hun producten. “Een aantal opkomende economieën hebben hun schuldniveau de voorbije acht jaar aanzienlijk verhoogd en moeten nu inspanningen leveren om de binnenlandse en buitenlandse schulden af te bouwen waardoor het herstelproces vertraging kan oplopen.”

Greenwood ziet verontrustende signalen in China, met enerzijds de recente kredietexplosie die een impact begint te hebben op de economie, waardoor er enkele speculatieve mini-zeepbellen zijn op het vlak van aandelen, vastgoed en grondstoffen. Anderzijds hebben staatsbedrijven recent een aanzienlijke groei- en winststijging laten optekenen en zijn de producentenprijzen voor het eerst sinds lang toegenomen. “Hoe sneller de Chinese autoriteiten deze punten behandelen, hoe kleiner de impact op de economie en de werkgelegenheid zal zijn”, verklaart hij.

De hoofdeconoom van Invesco voegt er nog aan toe dat hoe de Chinese autoriteiten uiteindelijk zullen ageren eenvan de grootste onbekende factoren voor dit jaar is. Hij wijst op verschillende mogelijkheden krediet. Bijvoorbeeld het beperken en het verhogen van de rentevoeten. Of repressie en directe controles.

“Aangezien China veruit de grootste opkomende markt en de grootste koper van grondstoffen op de wereldmarkten is, zou de hernieuwde toename van kredietgroei de inflatie in het land opnieuw kunnen aanwakkeren en tegelijkertijd wereldwijd de grondstoffenprijzen kunnen beïnvloeden”, beklemtoont Greenwood. “Dit zou niet alleen de transitie naar een groeimodel gericht op binnenlandse consumptie doen ontsporen, maar zou ook een domino-effect hebben op andere opkomende landen, vooral op grondstoffenproducenten en China’s Oost-Aziatische buren.”

Weinig risico op ontsporing

Ondanks deze tegenslagen, die op korte en middellange termijn een impact hebben op het herstelproces herbevestigt Greenwood zijn reeds geruime tijd aangehouden standpunt, dat de huidige wereldwijde expansie van de conjunctuurcyclus zal voortduren. “De belangrijkste reden is dat ondermaatse groei en de lage inflatie ervoor zullen zorgen dat geen restrictief monetaire maatregelen moeten worden genomen die een vroegtijdig einde van de expansie zouden inhouden”, verduidelijkt hij.

De econoom ziet weinig risico dat een recessie of groeiverzwakking in de opkomende landen de gestage heropleving in de geïndustrialiseerde landen zullen doen ontsporen. Bovendien onderstreept hij dat het herstel in de VS, hoewel reeds zeven en een half jaar oud, nu pas de karakteristieken begint te krijgen van een normaal economisch herstel, met bedrijven en gezinnen die in goede financiële gezondheid verkeren en opnieuw een normaal uitgavenpatroon beginnen te vertonen.

Het bericht John Greenwood zegt dat groeipaden uiteen blijven lopen verscheen eerst op The Asset.

Lees hier het hele artikel

  Article "tagged" as:
  Categories:
januari 11 11:33 2017 Print dit artikel