Russell verwacht redelijk robuuste groei

Voor de grote ontwikkelde economieën, die weinig onevenwichtigheden en overcapaciteit hebben, zijn de vooruitzichten redelijk robuust. Er wordt een groei van het bruto binnenlands product (bbp) verwacht van 1,5% tot 2,0% in de eurozone en 2,0% tot 2,5% in de Verenigde Staten (VS). De opkomende markten daarentegen hebben de bodem van hun cyclus nog niet bereikt en zouden in 2016 onder druk kunnen blijven staan door aanhoudend lage grondstoffenprijzen, de sterke Amerikaanse dollar en een zwakke export. Zo blijkt uit de Global Market Outlook voor 2016 van Russell Investments.

“De economische- en marktcycli lopen op hun einde, maar het goede nieuws is dat we geen recessie aan de horizon zien,” aldus Wouter Sturkenboom, Senior Investment Strategist bij Russell Investments. “Het minder positieve nieuws is dat het potentieel voor stijgende beleggingsrendementen in 2016 tamelijk beperkt zal blijven. Wij denken dat beleggers die ‘hopen op het beste, maar voorbereid zijn op het slechtste’ en die hun governancestructuur zo hebben ingericht dat zij tactisch in kunnen spelen op beleggingskansen, in 2016 de winnaars zullen zijn.”

In het meest waarschijnlijke scenario voor 2016, genereren wereldwijde aandelen lage rendementen, waarbij de voorkeur uitgaat naar Europese en Japanse aandelen. Deze zullen naar verwachting iets beter presteren. In dit scenario stijgen de langere rentes geleidelijk naarmate het rentetarief van de Fed wordt verhoogd tot 1,25% of 1,5% aan het einde van 2016. Verder opwaarts potentieel in de VS zal worden bepaald door de kracht van de bedrijfswinsten en de verwachte daling van de werkloosheid tot 4,5% (of minder) tegen het jaareinde. Dit scenario kan leiden tot opwaartse druk op de lonen, wat de winstmarges zou kunnen aantasten.

Als er signalen zijn dat de Chinese economie de bodem van de groeivertraging heeft bereikt, de wereldwijde vraag aantrekt en de valuta’s en rentetarieven van opkomende markten zich hebben aangepast aan het verwachte beleid van de Fed, dan kijkt Russell Investments positiever naar Emerging Markets.

“2016 zal waarschijnlijk een gematigd jaar worden: gematigde groei, een gematigde Fed en gematigde beleggingsrendementen,” zegt Paul Eitelman, beleggingsstrateeg voor Noord-Amerika. “Het belangrijkste risico voor dit scenario is dat de groei in de VS afzwakt of dat een vertraging in opkomende markten overslaat naar ontwikkelde economieën. Anderzijds komt er bij een te sterke groei het risico van inflatiedruk en agressievere maatregelen door de Fed in beeld. Belangrijke indicatoren voor beleggers zijn of de werkgelegenheid in de VS buiten de landbouw en de groei van de winst per aandeel van S&P 500®-ondernemingen in lijn met de verwachtingen zullen zijn en de opkomende markten de omslag van krimp naar expansie kunnen maken.”

Russell Investments stelt de vooruitzichten voor 2016 vast door middel van een duidelijk omschreven proces dat is gebaseerd op de bouwstenen ‘cyclus, waarde en sentiment’. Gedurende 2016 zal continu een afweging moeten worden gemaakt tussen de zorgen over de waarderingen en een positieve visie op de cyclus. Daarnaast wordt verwacht dat er verschuivingen optreden in het sentiment tussen de extremen ‘overbought’ en ‘oversold’. Op basis van dit proces zijn de huidige vooruitzichten voor de wereldwijde markten als volgt:

· Cyclus: over het geheel genomen positieve vooruitzichten voor ontwikkelde markten, en een gematigd vooruitzicht voor Azië

Russell Investments verwacht in 2016 dat de Amerikaanse economie in een hoger dan gemiddeld tempo zal groeien, er maandelijks 190.000 nieuwe banen bij komen en verwacht dat het gemiddelde uurloon met 2,5% zal toenemen. Dit kan leiden tot een hogere inflatie. De vooruitzichten voor de cyclus in de eurozone zijn positief, met een verwachte bbp-groei die gelijk is aan die van 2015, een gezonde groei van de bedrijfswinsten met 4 tot 8% en een ondersteunend begrotings- en monetair beleid. In de hele regio Azië-Pacific zijn er tot dusver nauwelijks aanwijzingen voor het gehoopte herstel van de Japanse economie, maar de vrees voor een recessie in China en Australië wordt niet ondersteund door de feiten. Op deze middenweg wordt gestage groei verwacht in India – evenals in Nieuw-Zeeland, maar op een lager niveau.

· Waardering: Amerikaanse aandelen zijn duur; Europese aandelen zijn goedkoper, maar neutraal, en Japanse aandelen hebben de voorkeur

Binnen de grote ontwikkelde economieën lijken Amerikaanse aandelen het duurst te zijn, terwijl Europese aandelen zowel in absolute zin als relatieve zin ten opzichte van de VS redelijk lijken te zijn gewaardeerd. In het derde kwartaal van 2015 werden de vooruitzichten voor obligaties van kerneconomieën van de eurozone teruggebracht tot het niveau ‘neutraal’, inmiddels op de voet gevolgd door perifere obligaties. In de economieën van Azië-Pacific lijken de aandelenmarkten redelijke waarde te bieden. Japan heeft de voorkeur en profiteert van een goede winstgroei van Japanse ondernemingen, een gunstige, monetaire beleidsachtergrond, lagere olie- en gasprijzen en een zwakkere yen. De waarderingen van Chinese ‘A’-aandelen hebben zich grotendeels ontdaan van de excessen van medio 2015 en de groeivooruitzichten voor de lange termijn zien er goed uit, al blijft er onzekerheid rondom de hoogte van de schuldniveaus. In Australië zijn de waarderingen minder aantrekkelijk dan op het eerste gezicht lijkt, vanwege een kleine discount op de koers-winstpremie ten opzichte van wereldwijde aandelen, een gebrek aan momentum in bedrijfswinsten en hoge dividendsuitkeringen.

· Sentiment: licht positief in de VS en de eurozone, maar gematigd in Azië

Het sentiment in Amerikaanse aandelen is licht positief en zakt terug naar neutraal, maar de signalen voor een ‘oversold’-situatie op de korte en lange termijn zijn sinds de verkoopgolf in augustus 2015 eveneens weggeëbd. Het koersmomentum in de eurozone is nog steeds neutraal, maar indicatoren die in tegengestelde richting wijzen zorgen ervoor dat de totaalscore licht positief blijft. In Azië-Pacific is het sentiment gedempt, hoewel er nog wat opwaarts potentieel is, met name in Japan.

Geactualiseerde prognoses voor regionale blootstellingen

Russell Investments heeft tevens de prognoses voor alle geografische regio’s en vermogenssoorten geactualiseerd voor 2016:

  • Azië-Pacific: aandelenmarkten in de hele regio ontberen momentum, maar zijn redelijk gewaardeerd, terwijl de obligatiemarkten kwetsbaar blijven. In 2016 worden geen rendementen in dubbele cijfers verwacht.
  • Verenigde Staten: er blijft een voorkeur voor een lichte onderweging naar Amerikaanse aandelen in wereldwijde portefeuilles. De volatiliteit in Amerikaanse aandelen en de Amerikaanse rente zullen vermoedelijk aan de hoge kant blijven tot in maart, wanneer de Fed beleggers mogelijk verdere duidelijkheid verschaft over het tempo van de renteverhogingen.
  • Eurozone: Russell Investments hanteert een overweging naar aandelen van de eurozone en is overgegaan op een neutrale weging naar perifere obligaties, naast de bestaande neutrale positie in staatsobligaties van kernlanden van de eurozone.
  • Valuta’s: er is een 5% opwaarts potentieel voor de Amerikaanse dollar ten opzichte van valuta’s van ontwikkelde markten en 10% ten opzichte van opkomende markten. De kracht van de dollar zal in 2016 naar verwachting een piek bereiken, terwijl er dit jaar een periode van meerdere jaren van outperformance voor valuta’s van opkomende markten van start kan gaan.
  • Bedrijfsobligaties: bedrijfsobligaties zullen onder druk komen te staan door de stijgende schuldniveaus en de beperkte winstgroei. De kwaliteit van de balansen verslechtert als gevolg van toenemende hefboomratio’s door de terugkoop van aandelen en een vertragende winstgroei, maar het aantal faillissementen zal in heel 2016 laag blijven – met uitzondering van de energiesector. De rendementen zouden in 2016 positief moeten zijn, maar het opwaartse potentieel zal beperkt zijn.

“De omgeving van lage rendementen zal in 2016 zijn greep op de markten verstevigen,” zegt Jeff Hussey, Global Chief Investment Officer bij Russell Investments. “Er is een kans dat de markten verrassend sterke rendementen zullen genereren, maar dat zou in dit late stadium van de cyclus een tijdelijke uitzondering betekenen. We zien twee sleutels tot succes in deze beleggingsomgeving: toegang tot een breed scala aan beleggingskansen en een robuust beleggingsproces dat richting geeft aan actieve asset allocaties.”

Voor meer informatie, zie de “2016 Annual Global Market Outlook”.

Lees hier het hele artikel

  Article "tagged" as:
  Categories:
januari 08 14:29 2016 Print dit artikel

Toon meer artikelen

Over de auteur

Cashcow

Cashcow is het multimediale platform voor particuliere beleggers in Nederland. Het platform geeft inzicht in onder andere beleggingsfondsen, vermogensbeheer, vastgoed(fondsen), online beleggen, fiscale beleggingsmogelijkheden en andere alternatieve beleggingsvormen. Bovenmatige interesse is er voor nieuwe investeringsmogelijkheden.

Toon meer artikelen