Studie: Liquiditeit credits steeds grotere uitdaging

Dat blijkt uit het deze week gepubliceerde rapport ‘Remaking the corporate bond market’ van de International Capital Market Association(ICMA) uit Zürich.

In de studie wordt onder meer gekeken wat de impact is van het ongekende monetaire verruimingsbeleid van centrale banken van dit moment en nieuwe wet- en regelgeving.

De studie is uitgevoerd voor het Brexit-referendum. De onderzoekers benadrukken dat de uitslag hiervan de liquiditeit van credits nog verder kan verslechteren.

De ICMA roept beleidsmakers in het rapport onder meer op te overwegen market makers aan minder strenge kapitaaleisen te onderwerpen. 

Daarnaast zou het volgens de opstellers goed zijn de CDS-markt nieuw leven in te blazen. Deze zogenoemde ‘credit default swaps’ zijn een soort verzekeringen waarmee market makers en beleggers kredietrisico kunnen hedgen. Dit zou de liquiditeit in de markt voor bedrijfsobligaties ten goede komen.

Positief is volgens de ICMA dat al te zien is dat verschillende stakeholders hun businessmodellen aanpassen aan de uitdagende marktomstandigheden. Technologie speelt hierbij een belangrijke rol.

Lees hier het hele artikel

  Article "tagged" as:
  Categories:
juli 08 10:55 2016 Print dit artikel