De belangrijkste factoren voor Europese high yields

De fundamentele en technische vooruitzichten voor Europese hoogrentende obligaties blijven goed. Net als in 2016 zal volatiliteit echter een dominant thema zijn, vooral gezien de aanstaande Brexit-onderhandelingen en de verkiezingen in Frankrijk, Duitsland en Nederland.

De vijf belangrijkste factoren voor Europese high yieldsIn onze ogen is het vooral zaak om de juiste credits te selecteren. Want dat wordt in 2017 doorslaggevend voor de absolute en relatieve rendementen. Hieronder staan de vijf factoren die volgens ons dit jaar het belangrijkste zullen zijn voor de Europese high yield-markt.

We verwachten dat de technische factoren in 2017 positief blijven. Het wanbetalingspercentage in Europa blijft naar verwachting onder het historisch gemiddelde, terwijl het uitgiftevolume waarschijnlijk ongeveer gelijk aan 2016 of iets lager wordt. De kapitaalstromen zijn lastiger te voorspellen. Sinds de verkiezing van Donald Trump afgelopen november zijn beleggers in groten getale van obligaties op aandelen overgestapt.

BB-segment zal spits afbijten

De high yield-sector heeft deze rotatie echter relatief goed doorstaan, vooral in de Verenigde Staten waar beleggers aannemen dat het vooruitzicht op meer groei stimulerende beleidsmaatregelen kan helpen de kredietcyclus te verlengen. Het is echter onzeker hoe lang deze trend nog kan duren, vooral omdat de Federal Reserve zinspeelt op een snellere renteverhoging in 2017 dan aanvankelijk verwacht.

Tenzij zich grote risicogebeurtenissen voordoen, zal de primaire obligatiemarkt later deze maand waarschijnlijk weer op gang komen, vooropgegaan door de hoogste kwaliteitscategorie in deze markt, het BB-segment. Het zal van de ontvangst van deze emissies afhangen wat er volgt. Zoals altijd bij nieuwe uitgiftes draait alles om de timing, vooral voor Britse bedrijven omdat verwacht wordt dat dit jaar de officiële besprekingen over het Britse vertrek uit de Europese Unie (EU) zullen beginnen.

ECB blijft accommoderend

De Europese Centrale Bank (ECB) blijft naar verwachting accommoderend, waarmee een essentiële bron van steun voor de Europese high yield-markt dit jaar behouden blijft. In december verlengde de ECB zijn obligatie-opkoopprogramma tot zeker eind 2017, hoewel het bedrag vanaf april wordt verlaagd van 80 miljard euro naar 60 miljard euro per maand.

Om de beleggers gerust te stellen verzekerde ECB-president Mario Draghi dat het stimuleringsprogramma zo lang zou doorgaan als nodig is om de inflatie weer op het beoogde niveau te brengen. Met deze belofte geeft de ECB een redelijk dovish signaal af en vermindert de onzekerheid over het monetaire beleid van de ECB dit jaar. Het maakt echter geen eind aan de onzekerheid over wat de centrale bank daarna gaat doen. Naarmate het jaar vordert zal deze vraag luider klinken, vooral als de inflatie begint te stijgen.

Blijft VS outperformen?

De afgelopen jaren was olie een belangrijke factor voor de regionale rendementen. Dit jaar zou het overheidsbeleid een rol kunnen spelen, vooral omdat de markten na het aantreden van Trump rekenen op een begrotingsimpuls, belastingverlagingen en minder regelgeving. Ze verwachten dat dit tot een verlenging van de kredietcyclus in de VS leidt, wat ertoe heeft bijgedragen dat de Amerikaanse high yield-markt het de laatste tijd beter doet dan de Europese.

Er zijn echter nog veel vraagtekens. Om te beginnen heeft het Congres nog geen van deze maatregelen goedgekeurd. Als, of wanneer, het dit doet, kan het nog een tijd duren om ze door te voeren. De effecten zullen in de loop van 2017 merkbaar worden en kunnen bepalen welke regio’s de beste rendementen genereren.

Politiek wederom overheersend

In 2017 staan in veel landen verkiezingen op het programma, met name in enkele grote landen van de eurozone: Frankrijk, Duitsland en Nederland. Bovendien is het Verenigd Koninkrijk van plan vóór eind maart formele besprekingen over het vertrek uit de EU te beginnen. China blijft, net als in 2016, een belangrijk risico. Vooral omdat de kapitaaluitstroom weer begint toe te nemen.

Elk van deze gebeurtenissen kan de aanzet geven tot een verhoogde volatiliteit en brede afname van de risicobereidheid in de financiële markten. Gezien zijn gevoeligheid voor het algemene risicosentiment zou de Europese high yield-sector in dergelijke perioden kwetsbaar zijn.

Het bericht De belangrijkste factoren voor Europese high yields verscheen eerst op The Asset.

Lees hier het hele artikel

  Article "tagged" as:
  Categories:
januari 24 08:00 2017 Print dit artikel