Terug naar home

Partner worden

Op de club worden tips, ervaring en kennis via social media en events gedeeld. Gewoon beleggers onder elkaar met als doel om met gewogen risico en verantwoorde spreiding, uit het vermogen een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Hiervoor zoeken we partners die de clubgedachte willen omarmen en ondersteunen. Partners die mee willen groeien. De leden zullen de professionele ondersteuning in hun werkzaamheden bijzonder waarderen, als partner staat u op hun netvlies gebrand!

De unieke propositie als partner maakt het mogelijk om zich onder deze interessante en exclusieve doelgroep te profileren. Een partner is bij de clubgedachte actief betrokken, hij neemt plaats in de adviesraad en is geïnteresseerd in de ontwikkelingen van de adviseur van dag tot dag. Van een partner wordt verwacht dat hij actief bij de Club betrokken is.

Meer informatie
Voor meer informatie over de partnerpakketten of maatwerk kunt u contact opnemen met:

Triple i
tel: +31(0)85 27 34 880