ING: Nulgroei zo gek nog niet

De Nederlandse economie groeide niet in het eerste kwartaal van 2022, maar kromp ook niet. De ogenschijnlijk saaie 0% groei verhult een lockdown, afbouw van test- en vaccinatiecapaciteit en leveringsproblemen, maar ook goede investeringscijfers. Marcel Klok, econoom ING.

ING: Nulgroei zo gek nog nietDe overheidsconsumptie kromp opvallend hard. Dit hangt in ieder geval samen met de afschaling van test- en vaccinatielocaties: zonder deze uitzonderlijke post zou het bbp met 1,0% kwartaal-op-kwartaal gegroeid zijn. Zo slecht was de onderliggende groei dus niet. Zeker als we ons bedenken dat de ontwikkeling van de consumptie van huishoudens werd nog gedrukt door de lockdown van januari (een langere lockdown dan in het voorgaande kwartaal) en kwam uit op een geringe krimp van -0,1%.

De investeringen verrasten positief: met +0,8% groei, vooral door woning- en infrastructuurinvesteringen. Ook de investeringen in ICT, zowel hardware als software, namen toe, in lijn met het optimistische sentiment van het bedrijfsleven, dat zich vooralsnog nog weinig van de Oekraïne-oorlog lijkt aan te trekken. Tegelijkertijd daalden de investeringen in vervoersmiddelen, machines en overige werktuigen. Het is zeer waarschijnlijk dat dit samenhangt met het aanbod: door wereldwijde problemen in de aanleverings- en productieketen ontbreekt het vaak aan cruciale inputs om investeringsgoederen af te maken.

Tekort

Zo bleek uit de maandelijkse enquête van de Europese Commissie van april dat 54% van de Nederlandse producenten van investeringsgoederen een tekort aan productiemiddelen, materialen of ruimte als grootste belemmering voor de productie en/of verkopen ziet. Deze problemen zijn door de oorlog in Oekraïne niet kleiner geworden, bijvoorbeeld omdat ze daar veel kabelbomen en neongas voor katalysatoren produceren en de aanvoer van (intermediaire) goederen uit Azië via spoor op Rusland’s grondgebied onder druk staat.

Dit type leveringsproblemen verklaart waarschijnlijk ook dat de handel met het buitenland afnam in het eerste kwartaal: de import daalde (-1,3%), net als de export (-0,5%). Terwijl de dienstenuitvoer (denk aan toerisme, vervoer of Nederlandse ingenieurs die in het buitenland een machine installeren) zijn herstel uit de coronamalaise weer voortzette (+10,1%), daalde de goederenuitvoer met 3,6%. Zowel de binnenlandsgeproduceerde uitvoer als de wederuitvoer daalde.

Groei

Vanuit de sectoren drukten de semi-publieke diensten de groei (-0,5%-punt), terwijl de bouw er extreem positief uit sprong met een groeibijdrage van 0,3%-punt. De bbp-groei werd verder vooral gedreven door commerciële dienstverlening (0,2%-punt) en delfstoffenwinning (0,1%-punt). Al met al prima onderliggende cijfers vanuit de marktsector dus, hoewel de nulgroei voor het bbp toch wat lijkt te verbloemen. Fijn, juist nu hoge inflatie, hogere rente en leveringsproblemen de groei de komende tijd kunnen gaan drukken!

Lees hier het hele artikel

  Categories:
mei 20 08:08 2022 Print dit artikel

Toon meer artikelen

Over de auteur

Cashcow

Cashcow is het multimediale platform voor particuliere beleggers in Nederland. Het platform geeft inzicht in onder andere beleggingsfondsen, vermogensbeheer, vastgoed(fondsen), online beleggen, fiscale beleggingsmogelijkheden en andere alternatieve beleggingsvormen. Bovenmatige interesse is er voor nieuwe investeringsmogelijkheden.

Toon meer artikelen